KR 00001 DOM W KRAKOWIE
LC 00001 DOM W CHELMIE
KRA 00001 DOM POD KRAKOWEM
WA 00001 BIUROWIEC W WARSZAWIE